Články

Potřebujete v provozech přesně měřit teplotu? Pak se neobejdete bez časté kalibrace.
Je pro vás důležité, aby provedení kalibrace proběhlo rychle, bezpečně a s přiměřenou nejistotou?

V tomto článku jsou uvedeny náměty, jak těchto požadavků dosáhnout.
Efektivní kalibrace teplotních řetězců přímo v provozech

Nepřetržité monitorování potenciální ropné látky inovativní technologií bezkontaktních detektorů ROW v nátokovém žlabu a v kanalizačních sběračích za účelem maximální ochrany ústřední čistírny odpadních vod. Signalizace úniku ropných látek formou zasílání SMS zpráv. Zdrojem energie solární panel. Dodávka a montáž "na klíč".
Systém nepřetržitého monitoringu ropných látek pro čistírnu odpadních vod

Úroveň některých chemických prvků či nečistot je v moderních provozech nutné monitorovat „on-line“, v reálném čase a s přímou vazbou do řídícího systému, tak aby obsluha mohla včas diagnostikovat stav a preventivně na měnící se parametry reagovat adekvátní úpravou či zásahem. Dnes je dokonce řízení chemie okruhů postaveno na roveň řízení toku energie.
Význam moderní chemické analýzy v energetických provozech

Vážní systémy se vedle základního úkonu měřit statickou nebo dynamickou hmotnost sypkých materiálů čím dále více uplatňují v logistických procesech, kde s vysokou přesností váží vstupní a výstupní produkty v návaznosti na ekonomiku, účetnictví a skladové hospodářství. Využívají se také jako hlavní prvky v řízení různých automatizovaných technologických procesů.
Přehled pokrytí aplikací vážních systémů

Dnešní potravinářský průmysl je doslova protkán místy, kde je použití procesní instrumentace nezbytné. Ať už se jedná o skladování, dávkování surovin, tepelnou úpravu, fermentaci a další procesy, kterými produkty procházejí – všude je zapotřebí znát veličiny, jako je teplota, tlak, průtok, hladina nebo hmotnost, které s těmito procesy souvisí.
Měření a regulace v potravinářství

Jedním z hlavních problémů dnešní doby jsou neustále rostoucí náklady na provoz vozidel a strojů. Ať už se jedná o vozidla s naftovým pohonem, stacionární generátory nebo průmyslové hořáky – přesným sledováním jejich spotřeby paliva lze dosáhnout nejen poměrně vysokých úspor, ale i přesného dávkování a celkové optimalizace spotřeby. Pro tyto úkoly jsou přímo navrženy produkty švýcarského výrobce Aquametro, jehož průtokoměry ropných látek CONTOIL® vám v tomto článku představíme.