Anketa spokojenosti zákazníka

 

Vážení zákazníci,

v rámci stálého zvyšování kvality dodávaných výrobků a služeb je pro nás důležitá informace o Vaší spokojenosti. Z tohoto důvodu Vás prosíme o vyplnění následujícího dotazníku. Kontaktní údaje jsou nepovinné.

1. Druh výrobku

Jaké výrobky u nás nakupujete (jakou veličinu s výrobky měříte)?

  


2. Použití výrobku

Využití námi dodaných výrobků

   %       %

Segmentace trhu

Obory, kam jsou výrobky dodávány, nebo kam dodáváte u nás nakupované výrobky.

 

Vývoj nákupu výrobků od společnosti JSP

Jaký vývoj objemu nákupu očekáváte v následujícím roce ve srovnání s letošním rokem?


3. Hodnocení spokojenosti s dodávkami JSP

1 - velmi vyhovuje, 2 - vyhovuje, 3 - spíše vyhovuje, 4 - spíše nevyhovuje, 5 - nevyhovuje, X - bez hodnocení

  1 2 3 4 5 X
Kvalita výrobku/služby
Cena
Dodací lhůta
Balení
Rychlost zpracování nabídky
Kvalita a dostupnost informací
Vyhovění požadavkům na změny v kupních smlouvách
Platební podmínky

 


4. Marketing a technická podpora

1 - velmi vyhovuje, 2 - vyhovuje, 3 - spíše vyhovuje, 4 - spíše nevyhovuje, 5 - nevyhovuje, X - bez hodnocení

  1 2 3 4 5 X
Technická dokumentace - ceníkové listy,
informační listy a katalogy k výrobkům
Web - kvalita a rozsah dokumentace na www.jsp.cz
Komunikace s prodejním a technickým týmem
Reakce na připomínky zákazníka
Úroveň poskytovaného servisu po prodeji


5. Nasazení přístrojů s komunikačním protokolem HART

Využití protokolu HART

Ano Ne
Je pro Vás důležitý a využíváte ve Vašich aplikacích měření teploty protokol HART (převodník s protokolem)?
Pokud Ano, prosíme uveďte v kolika % aplikací: %

 

Co je pro Vás hlavní překážkou v širším nasazení snímačů s protokolem HART (teplota, tlak a další veličiny)?

Cena
Nevlastním prostředky k nastavení
Nemám dostatek informací o vlastnostech
Mám špatnou provozní zkušenost - prosíme uveďte:
Chybí mi systémová návaznost (vyšší člen systému neumí signál zpracovat)
Jiné - prosíme uveďte: 

6. Kontakt a zpětná vazba (nepovinné)

Vaše kontaktní údaje

Poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro interní použití a nebudou předávány třetí osobě.

Zpětná vazba

Ano Ne
Uvítáte zpětný kontakt technika JSP?

Náměty na zlepšení spolupráce v budoucnosti a případné další sdělení

 


Opište prosím text z obrázku:
 
Klikněte pokud text nelze přečíst

 

 

Děkujeme za Váš čas. Výsledky budou využity ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.