Organizačné informácie

 

Názov konferencie:
NOVÉ TRENDY V ODBORE MERANIA A REGULÁCIE – MERANIE PRIETOKU V TEÓRII A PRAXI
Termín konania
štvrtok 28.6.2012 od 9.00 do 15.30 (prezentácia od 8.00)
Miesto konania
Konferenčná hala SMÚ, Karloveská 63, 841 03 Bratislava
Hlavný organizátori:
JSP Slovakia s.r.o. Karloveská 63, 841 05 Bratislava
JSP, s.r.o. - Měření a regulace, Raisova 547, 506 01 Jičín
Spoluorganizátori:
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva pri FCHPT STU Bratislava
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky pri SjF STU Bratislava
Mediálny partner konferencie:
časopis AT&P JOURNAL
Parkovanie:
Parkovisko pred metrologickým ústavom
Občerstvenie:
Zaistené formou rautu
Registrácia účastníkov:
pomocou prihlasovacieho formulára
poštou alebo faxom - pozvánka z časopisu AT&P JOURNAL 
alebo priamo v JSP Slovakia s.r.o. - Monika Hauliková, tel.: 02/6030 1080, fax: 02/6030 1089, kontaktný e-mail:

Vstup na konferenciu je bezplatný!
Termín zaslania záväznej prihlášky do 15.6.2012. 
Pre prihlásených účastníkov je účasť na konferencii, občerstvenie, obed a konferenčný zborník zdarma.