Konference 2014 SK - Úvod

NOVÉ TRENDY V ODBORE MERANIA A REGULÁCIE – MERANIE HLADÍN V TEÓRII A PRAXI"

11. septembra 2014 v Bratislave, Karloveská 63 (Konferenčná sala SMÚ)

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na 3. ročník odbornej konferencie pod názvom „Nové trendy v odbore merania a regulácie – Meranie hladín v teórii a praxi“, ktorú organizujeme v spolupráci s našimi partnermi Slovenským metrologickým ústavom, Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva, pri fakulte Chemickej a potravinárskej technológii a  mediálnym partnerom ATP Journal v kongresovej sále Metrologického ústavu SR v Bratislave.

Rýchly rozvoj nových technológii so sebou prináša náročnejšie požiadavky na meranie a následne aj na riadenie výrobných procesov. Význam presnosti, kvality a predovšetkým spoľahlivosti merania a funkčnej bezpečnosti naďalej rastie. Tento ročník konferencie je zameraný na meranie hladín ako súčasti riadenia, monitorovania a technickej diagnostiky a bezpečnosti energetických, technologických a ekologických procesov.

Veríme, že 3. ročník odbornej konferencie nadviaže na veľmi pozitívny ohlas 1. a 2. ročníku konferencií, ktoré sa konali v roku 2010 a 2012. Hlavným cieľom organizovania tejto konferencie je vytvoriť odbornú platformu pre stretnutie užívateľov meracej a regulačnej techniky s výrobcami, dodávateľmi, projektantmi, vedeckými pracovníkmi a ďalšími odborníkmi. Chceme prezentovať najnovšie poznatky z danej oblasti, ale zároveň aj diskutovať a vzájomne si vymeniť poznatky a skúsenosti z oblasti merania prietoku.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

 

Vstup na konferenciu je bezplatný!
Termín zaslania záväznej prihlášky do 4.9.2014.
Pre prihlásených účastníkov je účasť na konferencii, občerstvenie, obed a konferenčný zborník zdarma.

 

Užitečné odkazy: