Organizační informace

Názov konferencie:

Nové trendy v odbore merania a regulácie
Meranie hladín v teórii a praxi

Termín konania:
11. 9. 2014 od 9.00 do 15.30 h (prezentácia od 8.00 h)

Miesto konania:
Konferenčná sala SMÚ, Karloveská 63, 841 04 Bratislava
GPS Loc: 48°10‘0.900“N 17°02‘45.360“E

Hlavný organizátor:
JSP Slovakia s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava
JSP, s.r.o. Měření a regulace, Raisova 547, 506 01 Jičín

Spoluorganizátor:
Slovenský metrologický ústav Bratislava

Mediálny partner konferencie:
Časopis ATP Journal

Občerstvení:
Zaistené formou rautu

Parkovanie:
Parkovisko pred metrologickým ústavom

Registrácia:
pomocí přihlašovacího formuláře
tel: 02/60301080, fax: 02/6030 1089,
e-mail: konferencia@jsp.sk,
nebo přímo v JSP Slovakia s.r.o.

Vstup na konferenciu je bezplatný!

Mapa: