Závěrečná zpráva

Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům, partnerům a pořadatelům osmého ročníku odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace“, která se konala dne 26. února 2015 v Konferenčním centru City, Praha 4 Pankrác.

Hlavním pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS divize Industry Automation & Drive Technologies, časopisem All For Power a časopisem Automa.

 

 

Odborné konference se zúčastnilo 178 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků.

Hlavním tématem letošního již osmého ročníku byla chemická analýza vody, páry a analýza spalin. Úvod do problematiky přednesl Ing. Pavel Hübner, CSc., autor publikace „Úprava vody v energetice“. Dalším tématem byla problematika fakturačního měření průtoku. Významným bodem konference bylo zahájení 1. ročníku Akademie měření a regulace AMAR, jejímž posláním je rozvoj vzdělávání a výměna zkušeností mezi výrobci, uživateli a akademickou sférou v oboru měření a regulace.

Osmý ročník odborné konference navázal na předchozí ročníky zaměřené postupně na témata bezpečných obvodů, funkční bezpečnost SIL a využití bezdrátových technologií pro procesní měření, komplexní návrh měřicího okruhu tak, aby byly splněny všechny požadavky na funkčnost, kvalitu, bezpečnost a ekonomičnost měření, shrnutí požadavků na moderní instrumentaci a aplikace v odvětví energetiky, chemie a průmyslu, měření průtoku a hladiny v teorii a praxi.

 

Pořadatel: JSP, s.r.o.
Hlavní partner konference: Siemens IA&DT
Mediální partneři konference: časopis All For Power,  časopis AUTOMA

 

 

Přednášky konference:

 • Zahájení a úvod konference
  Úvod konference a její cíle, představení partnerů, organizace a průběh konference, krátká informace o změnách a novinkách ve firmě JSP.
  Ing. Petr Fukač, MBA, JSP, s.r.o.
   
 • Představení Akademie měření a regulace AMAR
  Zahájení 1. ročníku Akademie měření a regulace AMAR, zaměřené na vzdělávání a výměnu zkušeností v oboru měření a regulace. Náplň činnosti AMAR. Představení odborného garanta, představení hlavních partnerů. Pozvánka na první akce akademie.
  Ing. Petr Fukač, MBA, JSP, s.r.o.
 • Význam chemické úpravy vody v parovodním okruhu pro omezení koroze
  Snížení korozní aktivity v parovodním okruhu je nezbytné pro dosažení bezproblémového provozu. Minimalizace koroze omezuje také vznik úsad, které by způsobovaly buď zhoršení přestupu tepla nebo nebezpečnou korozi pod nánosy. Předpokladem je spolehlivý monitoring s maximálním využitím kvalitních on-line měření v okruhu.
  Ing. Pavel Hübner, CSc. - konzultant z oboru úprava vody
 • Kvalitní úprava vzorku pro kontinuální analýzu vody a páry
  Moderní koncepce řešení odběrů vzorků k analýze v energetických provozech, tlakové a teplotní úpravy, kontinuální měření, moderní typy analyzátorů pro následné hodnocení parametrů vody a páry.
  Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
 • Analyzátory plynu Siemens ve spalovacích procesech
  Uplatnění analyzátorů v tepelných elektrárnách a teplárnách. Prezentace zahrnuje ochranu uhelných sil před vznícením uloženého uhlí, řízení spalovacího procesu, optimalizaci denitrifikace spalin, monitoring elektrostatických odlučovačů, optimalizace odsíření spalin, kontinuální emisní monitoring, měření vlhkosti spalin.
  Ing. Jan Pluhař, Siemens s.r.o. - Divize Industry Automation & Drive Technologies
 • Vzorkovací systém pre extračnú analýzu plynov
  Dôležité informacie pre návrh vhodného systému úpravy vzorky. Čo očakávame od samotnej úpravy vzorky, správny návrh funkčného systému a jeho základne komponenty.
  Ing. Jozef Michna, JSP, s.r.o.
 • Fakturační měření průtoku médií a tepla
  Principy měření, hlavní součásti sestavy měřicího okruhu, měření průtoku a tepla ve vodě a vodní páře, měření průtoku plynů, legislativní požadavky a předpoklady pro montáž měřicího okruhu.
  Ing. Petr Janele, JSP, s.r.o.
 • Novinky ve snímačích teploty a zajištění jejich návaznosti
  Stručné seznámení s novinkami v oblasti měření teploty, změnami v oblasti norem pro průmyslové snímače teploty. Možnosti zajištění návaznosti měřidel teploty.
  Ing. Pavel Urban, JSP, s.r.o.
 • Nové řady převodníků PR electronics
  Představení moderních převodníků a oddělovačů signálu řady 3000, kritéria pro výběr převodníku, rozvaha a posouzení skutečných požadavků aplikace.
  Ing. Jaromír Janda, JSP, s.r.o.
 • Rychlé a spolehlivé spínače teploty a tlaku UEC
  Představení nové řady ONE SERIES SAFETY spínačů tlaku, tlakové diference a teploty s deklarací spolehlivosti SIL2/3. Vymezení použitelnosti pro snadné aplikace v nových bezpečnostních okruzích nebo pro jednoduchou modernizaci stávajících.
  Ing. Luděk Švandelík, JSP, s.r.o.

 

 

V prostorách konferenčního centra byla instalována bohatá výstava novinek a produktů MaR, která byla přehledně členěna  dle oborů a veličin a samostatnou expozici produktů hlavního partnera konference.

Rovněž zde bylo otevřeno konzultační centrum, kde technici, projektanti a odborníci na IC odpovídali na odborné dotazy. 

 

Organizační výbor konference:

Ing. Jiří Lenděl – ředitel JSP, s.r.o.
Ing. Petr Fukač – marketingový ředitel JSP
Ing. Jarmil Bukovský – obchodní ředitel JSP, s.r.o.
Ing. Jaromír Janda – vedoucí vývoje JSP, s.r.o.
Ing. Josef Mádlík – manažer konference JSP, s.r.o.

 

Návštěvnost konference 2015:

Spolu s přednášejícími a autory jednotlivých přednášek věříme, že vize, zkušenosti a názory prezentované v průběhu konference a uvedené ve sborníku konference, Vám napomohou k řešení Vašich každodenních problémů spojených s tvorbou a údržbou měřicích systémů a okruhů a ke stanovení dalších rozvojových projektů v této oblasti.

Jsme přesvědčeni, že se podařilo naplnit dlouhodobý hlavní cíl konference - vybudovat platformu pro setkávání odborníků z řad:

 • uživatelů měřicí a  regulační techniky (MaR techniků a  manažerů z odvětví energetiky, chemie, petrochemie a průmyslu)
 • výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky projekčních a konzultačních firem
 • odborníků na měřicí a regulační technologie

Těšíme se na setkání s Vámi opět u příležitosti dalšího ročníku konference JSP.

Ing. Petr Fukač, MBA
JSP Měření a regulace

Fotodokumentace z průběhu konference: