Program

Hlavná sála

 • 8.00 – 9.00 : Registrácia účastníkov, výstavka, raňajky
 • 9.00 – 9.10 : Zahájenie a úvod konferencie
  Ing. Jozef Michna, JSP Slovakia s.r.o., Ing. Peter Horňák, JSP Slovakia s.r.o.
  Úvod konferencie a jej ciele, organizácia a priebeh konferencie, krátka informácia o zmenách a novinkách vo firme JSP.

Dopoludňajší blok prednášok:

 • 9.10 – 10.30: Kvalitná úprava vzorku pre kontinuálnu analýzu vody a pary
  Moderná koncepcia riešenia odberov vzorky k analýze v energetických prevádzkach, tlakové a teplotné úpravy, kontinuálne meranie, moderné typy analyzátorov pre následné hodnotenie parametrov vody a pary. Význam chemickej úpravy vody v parovodnom okruhu pre obmedzenie korózie.
  Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
 • 10.30 – 11.00 : Prestávka – coffee break
 • 11.00 – 11.45 : Analyzátory plynu v spaľovacích procesoch
  Uplatnenie analyzátorov v tepelných elektrárňach a teplárňach. Prezentácia popisuje princíp ochrany uhoľných síl pred vznietením uloženého uhlia, riadenie spaľovacieho procesu, optimalizáciu denitrifikácie spalín, monitoring elektrostatických odlučovačov, optimalizáciu odsírenia spalín, kontinuálny emisný monitoring, meranie vlhkosti spalín.
  Ing. Jozef Michna, JSP Slovakia s.r.o.
 • 12.45 – 12.30 : Vzorkovací systém pre extračnú analýzu plynov
  Dôležité informacie pre návrh vhodného systému úpravy vzorky. Čo očakávame od samotnej úpravy vzorky, správny návrh funkčného systému a jeho základne komponenty.
  Ing. Jozef Michna, JSP, s.r.o.
 • 12.30 – 13.30 : Prestávka – obed

Popoludňajší blok prednášok

 • 13.30 – 14.00 : Fakturačné meranie pretoku médií a tepla
  Princípy merania, hlavné súčasti zostavy meracieho okruhu, meranie pretoku a tepla vo vode a vodnej páre, meranie pretoku plynu, legislatívne požiadavky a predpoklady pre montáž meracieho okruhu.
  Ing. Peter Horňák, JSP Slovakia s.r.o.
 •  14.00 – 14.30 : Kalibračná technika pre meranie teploty
  Význam pravidelných kalibrácií meradiel teploty v obore MaR a ich dosiahnutie pomocou modernej a sofistikovanej kalibračnej techniky v prevádzkových aj laboratórnych podmienkach. Interpretácia výsledku, voľba rekalibračných intervalov.
  Ing. Václav Andr, JSP, s.r.o.
 • 14.30 – 15.00 : Nové rady prevodníkov PR electronics
  Predstavenie moderných prevodníkov a oddeľovačov signálu rady 3000, kritéria pre výber prevodníka, rozvaha a posúdenie skutočných požiadaviek aplikácie.
  Ing. Václav Andr, JSP, s.r.o.
 • 15.00 – 15.30 : Spoľahlivé meranie prietoku médií rýchlostnými sondami
  Predstavenie princípu merania, výhody oproti konkurenčným meraniam, technické parametre. Predstavenie základných modelov rýchlostných sond, meranie prietoku pary sondami,  inštalácia sond a príklady aplikácií v priemysle.
  Ing. Peter Horňák, JSP Slovakia s.r.o.
 • 15.30 : Diskusia a záver konferencie
  Na záver sa uskutoční vylosovanie hodnotných cien pre účastníkov konferencie.

Akcie vo vestibuleNové technológie, workshopy a diskusné fórum

 • Vo vestibule bude výstavka a ukážka prístrojov a technológií popredných českých aj svetových výrobcov z hlavných oblastí merania a regulácie.
 • Počas doby konania konferencie bude v priľahlých priestoroch prebiehať workshop s technikmi a projektantmi MaR, kde Vám radi zodpovieme Vaše odborné otázky a pomôžeme s riešením problémov v danej oblasti.

Zmena programu vyhradená!