Program

 

HLAVNÍ SÁL

 • 8.00 – 9.00 : Registrace účastníků, výstavka, snídaně
 • 9.00 – 9.15 : Zahájení a úvod konference
  Ing. Petr Fukač, MBA JSP, s.r.o.
  Úvod konference a její cíle, představení partnerů a organizační informace. Krátký přehled o změnách a novinkách ve firmě JSP a první zkušenosti z akademie AMAR.

Dopolední blok přednášek:

 • 9.15 – 10.00: Měření teploty skloviny a jiných tavenin
  Řešení měření teploty taveniny skla, porovnání vlastností různých typů snímačů a volba nejvhodnějšího z nich, včetně použití safírové ochranné trubky.
  Ing. Jarmil Bukovský JSP, s.r.o.
 • 10.00 – 10.40 : Význam akreditace kalibrační laboratoře
  Informace o akreditaci a základní pojmy, význam akreditace pro laboratoř, pro jejího zákazníka a pro ostatní zainteresované strany, proces akreditace a jeho průběh v kalibrační laboratoři.
  Ing. Martin Valenta – Český institut pro akreditaci
 • 10.40 – 11.00 : Přestávka – coffee break
 • 11.00 – 11.45 : Význam a zásady kalibrace snímačů
  Význam a hlavní zásady kalibrace snímačů teploty, tlaku, průtoku a dalších průmyslových měřidel používaných v energetice, zajištění metrologické konfirmace a výběr efektivní cesty k zajištění návazností. Možnosti a úskalí kalibrace snímačů přímo v provozních podmínkách, včetně ukázky praktických zkušeností z realizací zakázek AKL a AMS společnosti JSP.
  Ing. Pavel Urban – JSP, s.r.o.
 • 11.45 – 12.30 : Siemens řešení vzdálené správy a vzdáleného ovládání pro Simatic PLC
  Nové řešení vzdálené správy s platformou Sinema Remote Connect. Telecontrol řešení pro Simatic PLC. Low power RTU Simatic RTU3030C.
  Ing. Vladimír Ševčík – Siemens s.r.o.
 • 12.30 – 13.15 : Měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu
  Prostředí s nebezpečím výbuchu z pohledu snímačů teploty. Kategorie a značení prostředí s nebezpečím výbuchu, legislativní rámec. Snímače teploty JSP v provedení Exi a Exd
  Ing. Ladislav Štěpánek – JSP, s.r.o.
 • 13.15 – 14.00 : Přestávka – oběd

Odpolední blok přednášek

 •  14.00 – 14.45 : Bezkontaktní způsob měření teploty v průmyslu
  Bezkontaktní způsob měření teploty je mezi uživateli velmi rozšířený a oblíbený pro jeho rychlost a zdánlivou jednoduchost. Pro správné měření je ovšem nutné řídit se některými zásadami a vyvarovat se častých chyb. Cílem příspěvku je přiblížit hlavní principy bezkontaktního měření teploty a upozornit na vlivy, které ovlivňují měření. Volba vhodného teploměru pro požadovanou aplikaci, příklady využití bezdotykového měření teploty v průmyslu a energetice.
  Ing. Lenka Kňazovická – ČMI OI Praha.
 • 14.45 – 15.30 : Převodníky teploty
  Význam použití převodníků při měření teploty. Univerzální programovatelné převodníky, základní popis funkce, diagnostika stavu, digitální komunikace prostřednictvím protokolu HART, programování kalibračních konstant snímače do převodníku pro zvýšení přesnosti celého měřicího řetězce.
  Ing. Jaromír Janda / Ing. Václav Andr – JSP, s.r.o.
 • 15.30 : Diskuze a závěr konference
  Na závěr proběhne vylosování hodnotných cen pro účastníky konference.

AKCE V PŘÍSÁLÍNové technologie, workshopy a diskuzní fórum

 • V přísálí bude výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců z hlavních oblastí měření a regulace.
 • Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech probíhat workshop s techniky a projektanty MaR, kde Vám rádi zodpovíme Vaše odborné dotazy a pomůžeme s řešením problémů z dané oblasti.

Změna programu vyhrazena!