Závěrečná zpráva

Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům, partnerům a pořadatelům devátého ročníku odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace“, která se konala dne 25. února 2016 v Konferenčním centru City, Pankrác, Praha 4.

Hlavním pořadatelem konference byla společnost JSP, s. r. o. spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS (divize Industry Automation & Drive Technologies) a mediálními partnery – časopisy All For PowerAutoma. Odborným garantem konference byla Katedra měření elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.

 Pořadatel konference 
   
 Hlavní parner konference Odborný garant konference
   
  Mediální partneři
   


Odborné konference se zúčastnilo 236 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků.

Hlavním tématem letošního již devátého ročníku bylo průmyslové měření teploty, na které vystoupila řada odborníků v celkem sedmi přednáškách:

 • Měření teploty skloviny a jiných tavenin
  Řešení měření teploty taveniny skla, porovnání vlastností různých typů snímačů a volba nejvhodnějšího z nich, včetně použití safírové ochranné trubky.
  Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s. r. o.
 • Význam akreditace kalibrační laboratoře
  Informace o akreditaci a základní pojmy, význam akreditace pro laboratoř, pro jejího zákazníka a pro ostatní zainteresované strany, proces akreditace a jeho průběh v kalibrační laboratoři.
  Ing. Martin Valenta – Český institut pro akreditaci
 • Význam a zásady kalibrace snímačů
  Význam a hlavní zásady kalibrace snímačů teploty, tlaku, průtoku a dalších průmyslových měřidel používaných v energetice, zajištění metrologické konfirmace a výběr efektivní cesty k zajištění návazností. Možnosti a úskalí kalibrace snímačů přímo v provozních podmínkách, včetně ukázky praktických zkušeností z realizací zakázek AKL a AMS společnosti JSP.
  Ing. Pavel Urban – JSP, s. r. o.
 • Siemens řešení vzdálené správy a vzdáleného ovládání pro Simatic PLC
  Nové řešení vzdálené správy s platformou Sinema Remote Connect. Telecontrol řešení pro Simatic PLC. Low power RTU Simatic RTU3030C.
  Ing. Vladimír Ševčík – Siemens s. r. o.
 • Měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu
  Prostředí s nebezpečím výbuchu z pohledu snímačů teploty. Kategorie a značení prostředí s nebezpečím výbuchu, legislativní rámec. Snímače teploty JSP v provedení Exi a Exd.
  Ing. Ladislav Štěpánek – JSP, s. r. o.
 • Bezkontaktní způsob měření teploty v průmyslu
  Bezkontaktní způsob měření teploty je mezi uživateli velmi rozšířený a oblíbený pro jeho rychlost a zdánlivou jednoduchost. Pro správné měření je ovšem nutné řídit se některými zásadami a vyvarovat se častých chyb. Cílem příspěvku bylo přiblížit hlavní principy bezkontaktního měření teploty a upozornit na vlivy, které ovlivňují měření. Volba vhodného teploměru pro požadovanou aplikaci, příklady využití bezdotykového měření teploty v průmyslu a energetice.
  Ing. Lenka Kňazovická – ČMI OI Praha
 • Převodníky teploty
  Význam použití převodníků při měření teploty. Univerzální programovatelné převodníky, základní popis funkce, diagnostika stavu, digitální komunikace prostřednictvím protokolu HART, programování kalibračních konstant snímače do převodníku pro zvýšení přesnosti celého měřicího řetězce.
  Ing. Jaromír Janda – JSP, s. r. o.

V prostorách konferenčního centra byla instalována bohatá výstava novinek a produktů MaR, která byla přehledně členěna sekcí dle oborů a veličin a samostatnou expozici produktů hlavního partnera konference.
Rovněž zde bylo otevřeno konzultační centrum, kde technici, projektanti a odborníci na IC odpovídali na odborné dotazy.

Organizační výbor konference:

•    Ing. Jiří Lenděl – ředitel JSP, s. r. o.
•    Ing. Petr Fukač – marketingový ředitel JSP, s. r. o.
•    Ing. Jarmil Bukovský – obchodní ředitel JSP, s. r. o.
•    Ing. Josef Mádlík – propagace JSP, s. r. o.
•    Ing. Helena Jandová – propagace JSP, s. r. o.

Spolu s přednášejícími a autory jednotlivých přednášek věříme, že vize, zkušenosti a názory prezentované v průběhu konference a uvedené ve sborníku konference, Vám napomohou k řešení Vašich každodenních problémů spojených s tvorbou a údržbou měřicích systémů a okruhů a ke stanovení dalších rozvojových projektů v této oblasti.

Jsme přesvědčeni, že se podařilo naplnit dlouhodobý hlavní cíl konference – vytvořit odbornou platformu pro setkání uživatelů měřicí a regulační techniky. Společně s výrobci, dodavateli, projektanty, vědeckými pracovníky i dalšími odborníky, budeme nejen jednostranně sdělovat nejnovější poznatky, ale i diskutovat o problémech a vzájemně si vyměňovat zkušenosti.

Doporučujeme Vám rovněž sledovat další akce akademie AMAR (webové stránky www.jsp.cz/amar), zejména témata odborných jednodenních seminářů, které probíhají většinou v Národní technické knihovně v Praze a dále odborných workshopů ve Školicím centru JSP, které se věnují mimo jiné i praktickým ukázkám z  oboru měření a regulace. Na uvedených stránkách se můžete také zaregistrovat a o dalších seminářích a workshopech budete pravidelně informováni.

Těšíme se na setkání s Vámi opět u příležitosti dalšího ročníku konference JSP.


Ing. Petr Fukač, MBA
marketingový ředitel JSP, s. r. o.

Fotodokumentace z průběhu: