Program

Hlavní sál - TRENDY V MĚŘENÍ A REGULACI NEELEKTRICKÝCH VELIČIN

· 9.00 – 9.45 : Zahájení a úvod konference
Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel JSP, s.r.o.

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
Návrhy a projekty procesního měření v energetice, chemii a průmyslu

· 9.45 – 10.30 : Kvalita a spolehlivost měření začíná projektem
Teoretický úvod do problematiky návrhu měřicího řetězce, jeho celkové posouzení z hlediska kvality, bezpečnosti a funkční spolehlivosti. Návrh procesního měření od odběrového místa v technologii až po zobrazení měřené veličiny nebo zpracování údaje v řídicím systému. Praktické příklady z energetiky a petrochemie.
Ing. Petr Janele, vedoucí útvaru investičních dodávek JSP, s.r.o.

· 10.30 – 11.15 : Návrh měřicího řetězce pro měření teploty
Splnění požadavků na přesnost, stabilitu a bezpečnost celé sestavy měření teploty od návrhu odběrového místa, vhodné jímky, přes volbu odpovídajícího typu snímače až po zpracování signálu převodníkem nebo ŘS.
Ing. Jarmil Bukovský, obchodní ředitel JSP, s.r.o. + Ing. Miroslav Svoboda, vedoucí vývoje JSP, s.r.o.

· 11.15 – 11.45 : Přestávka – coffee break

· 11.45 – 12.30 : Určení spolehlivosti a funkční bezpečnosti subsystému senzoru
V přednášce budou uvedeny hlavní zásady pro dosažení maximální spolehlivosti a funkční bezpečnosti jak u samotných průmyslových snímačů teploty, tak zejména celé sestavy, tvořené snímačem a převodníkem. Dále budou předvedeny příklady určení spolehlivosti snímačů JSP a možné vlivy způsobující snížení spolehlivosti ve fázi návrhu, instalace a během provozu.
Ing. Jaromír Janda, vedoucí vývoje JSP s.r.o.

· 12.30 – 13.30 : Funkční bezpečnost řídicího systému jako subsystému logiky bezpečnostních funkcí
Prezentace se bude zabývat řešením vlastního systému zajištění funkční bezpečnosti bezpečnostních přístrojových systémů (SIS – safety instrumented system) ve společnosti ZAT a.s., jehož cílem je posílení funkční bezpečnosti řízení.
Ing. Zdeněk Buchta, ZAT a.s. + Ing. Oldřich Žáček, ZAT a.s

· 13.30 – 14.30 : Přestávka- oběd

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
Chemická analýza včera a dnes

· 14.30 – 15.15 : Zkušenosti s používáním on-line chemických měření na JE Temelín
Prezentace popisuje nasazení kontinuálních chemických měření na ETE, zabývá se důvody jejich použití včetně využití pro diagnostiku stavu zařízení. Zabývá se provozními zkušenostmi s nimi. Důležitá je integrace chemických dat s technologickými daty a neméně důležitá je i organizace správy, údržby a užití výsledků on-line chemických měření. Stopová analýza, zajištění jakosti on-line měření a „kvalifikace specialistů MaR“ budou také diskutovány.
Václav Hanus, vedoucí oddělení chemie na JE Temelín


· 15.15 – 16.00 : Komplexní řešení moderních systému chemické analýzy a úpravy vzorku v energetice a průmyslu
Představení moderní koncepce řešení chemické analýzy vody a páry v energetických provozech. Řešení odběrů vzorků, tlakové úpravy vzorků, teplotní úpravy vzorků, řešení kontinuálního měření, moderní typy analyzátorů a následné vyhodnocení chemických parametrů vody a vodní páry.
Ing. Jiří Konečný, realizace projektů JSP, s.r.o. + Ing. Jarmil Bukovský obchodní ředitel JSP, s.r.o.

· 16.00 – 16.45 : Moderní analyzátory pro energetické a průmyslové provozy
Jaké parametry musí splňovat moderní analytické přístroje pro on-line měření chemické analýzy v okruzích voda/pára.


Akce v přísálí - NOVÉ TECHNOLOGIE + WORKSHOPY A DISKUSNÍ FORUM


V přísálí bude bohatá výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců z oblasti měření a regulace.

Po celou dobu konference bude v přilehlém salonku probíhat workshop s techniky a projektanty MaR, s odborníky na chemickou analýzu a celé systémy SKŘ, kde Vám rádi zodpovíme Vaše odborné dotazy a pomůžeme s řešením problémů z dané oblasti.