Závěrečná zpráva

Pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s další desítkou významných firem z oboru měření regulace. Hlavním mediálním partnerem konference je časopis AUTOMA.  Odborné konference se zúčastnilo bezmála 200 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie a z řad dodavatelů investičních celků.

Kvalita, bezpečnost a spolehlivost měření začíná již při jeho návrhu a projektu. Mnohdy zažitý názor, že správná volba vhodného snímače postačí k zajištění kvalitního procesního měření a regulace pro Vaše průmyslové technologie a energetické či chemické celky, je již minulostí. Na měření je třeba pohlížet komplexně. Pouze správně navržená či vyprojektovaná sestava měřicího řetězce, od volby odběrového místa přes všechny komponenty měření včetně vlastního snímače a převodníku signálu až po zobrazení měřené informace či zpracování dat v řídicím systému, Vám zajistí požadovanou přesnost, bezpečnost, ale i efektivnost měření. Letošní 3. ročník odborné konference proto navázal na první ročník zaměřený na téma bezpečných obvodů do prostředí s nebezpečím výbuchu a druhý ročník, kde jsme hovořili o funkční bezpečnosti SIL a využití bezdrátových technologií pro procesní měření, a zabýval se komplexním návrhem měřicího okruhu tak, aby byly splněny všechny Vaše požadavky na funkčnost, kvalitu, bezpečnost a ekonomičnost měření.

V přísálí probíhala výstava a funkční ukázky snímačů, přístrojů a zařízení renomovaných českých i světových výrobců a rovněž zde bylo otevřeno konzultační centrum, kde technici, projektanti a odborníci na IC odpovídali na odborné dotazy.

Spolu s přednášejícími a autory jednotlivých přednášek věříme, že vize, zkušenosti a názory prezentované v průběhu konference a uvedené v tomto sborníku, Vám napomohou k řešení Vašich každodenních problémů spojených s tvorbou a údržbou měřicích systémů a okruhů a ke stanovení dalších rozvojových projektů v této oblasti.

Jsme přesvědčení, že se podařilo naplnit hlavní cíl této konference - vybudovat platformu pro setkávání odborníků z řad:

  • uživatelů měřicí a regulační techniky (MaR techniků a manažerů z odvětví energetiky, chemie, petrochemie a průmyslu)
  • výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky
  • projekčních a konzultačních firem
  • odborníků na měřicí a regulační technologie

Těšíme se na setkání s Vámi opět u příležitosti čtvrtého ročníku této konference 2010.