Závěrečná zpráva

Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům a pořadatelům čtvrtého ročníku odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace – měnící se svět instrumentace v energetice, chemii a průmyslu“ konané dne 9. září 2010 v Praze v Konferenčním centru Opletalova 29.

Pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s časopisem AUTOMA a agenturou AF Power Agency, a.s. a další desítkou významných firem z oboru měření regulace.  Odborné konference se zúčastnilo bezmála 200 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie a z řad dodavatelů investičních celků.

Kam směřuje vývoj moderní instrumentace používané v energetice, chemii a průmyslu? Jaké musí splňovat kvalitativní požadavky, jaké jsou nároky na přesnost, bezpečnost a funkční spolehlivost? Jakým způsobem musí komunikovat dnešní snímače s moderními řídicími systémy a jaké informace o sobě a měřené veličině sdílejí a přenášejí? Jaké se používají komunikační protokoly? Kde je vhodné a bezpečné použít bezdrátové sítě? To všechno byly otázky, které jsme vyslovili a pokusili se zodpovědět na této konferenci. Cílem bylo popsat a stanovit potřebnou úroveň moderních čidel, senzorů a přístrojů z pohledu koncového zákazníka a potřeb budoucích moderních technologií. A zároveň představit moderní instrumentaci, která tyto všechny požadavky splňuje.

Letošní 4. ročník odborné konference proto navázal na předchozí ročníky zaměřené postupně na témata bezpečných obvodů do prostředí s nebezpečím výbuchu, funkční bezpečnost SIL a využití bezdrátových technologií pro procesní měření a na loňsky ročník, kde jsme se zabývali komplexním návrhem měřicího okruhu tak, aby byly splněny všechny Vaše požadavky na funkčnost, kvalitu, bezpečnost a ekonomičnost měření.

Spolu s přednášejícími a autory jednotlivých přednášek věříme, že vize, zkušenosti a názory prezentované v průběhu konference a uvedené v tomto sborníku konference, Vám napomohou k řešení Vašich každodenních problémů spojených s tvorbou a údržbou měřicích systémů a okruhů a ke stanovení dalších rozvojových projektů v této oblasti.

Návštěvnost konference 2010 - segmenty návštěvníků:Jsme přesvědčení, že se podařilo naplnit hlavní cíl této konference - vybudovat platformu pro setkávání odborníků z řad:

  • uživatelů měřicí a regulační techniky (MaR techniků a manažerů z odvětví energetiky, chemie, petrochemie a průmyslu)
  • výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky
  • projekčních a konzultačních firem
  • odborníků na měřicí a regulační technologie

Těšíme se na setkání s Vámi opět u příležitosti pátého ročníku této konference.

Ing. Petr Fukač
Marketingový ředitel JSP