Sdružení SDIC

 

Společnost JSP, s.r.o. je členem Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC). Společným zájmem členů SDIC je vytváření podmínek pro úspěšnou dodavatelskou činnost v oblasti investičních celků.

Sdružení dodavatelů investičních celků bylo založeno v  roce 1986 a od roku 1991 je právním subjektem se statutem dobrovolného sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku.

Zaměření činnosti sdružení bezprostředně navazuje na  aktuální situaci a potřeby členů SDIC v jednotlivých etapách vývoje oboru dodávek investičních celků. SDIC představuje platformu při obhajobě a  prosazování společných zájmů svých členů v problematice dodávek investičních celků pro export a tuzemský trh. Představitelé SDIC navazují kontakty a jednají s představiteli hospodářského a  politického řízení státu a zástupci finančních, pojišťovacích a dalších institucí působících v oboru dodávek investičních celků.

Nedílnou součástí práce sdružení je nabídka pomoci při řešení individuálních problémů jednotlivých členů SDIC a podpora jejich obchodních aktivit.

Sdružení dodavatelů investičních celků dnes představuje skupinu podnikatelských subjektů, která je součástí makroekonomického prostředí ČR a vystupuje jako integrující prvek při obhajobě a  prosazování společných zájmů svých členů i partnerů.

Více informací ohledně SDIC získáte na webových stránkách www.sdic.cz