Časový rozvrh školení pro rok 2008-2009

Vybraná školení jsou již s plánovaným datem, pokud máte zájem o některé z dalších témat (kde zatím není vypsán termín) přihlaste se prosím také. Při počtu více jak 5 účastníků bude školení připraveno.
Školení jsou pro zákazníky bezplatné.

 

Komunikační standard HART

Popis a praktické ukázky využití HART komunikace při údržbě a kalibraci převodníků teploty a snímačů tlaku se zaměřením nejen na univerzální konfigurátor HART, EasySET. Absolvent se seznámí s nejrozšířenějšími typy ručních a softwarových komunikačních prostředků a v praktické úloze si vyzkouší konfiguraci převodníku teploty.

Termín konání: 23.10.2008 Již proběhl
 
Funkční bezpečnost SIL (Safety Integrity Level)

Základní požadavky, teoretický úvod do problematiky, legislativní rámec, základní termíny, definice úrovně bezpečnostní integrity, analýza rizik, certifikace,…

Termín konání: 15.01.2009 Již proběhl
 
Bezpečné obvody do prostředí s nebezpečím výbuchu

Aplikace elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, nejnovější platná a připravovaná legislativa, příklady návrhu obvodů včetně posouzení funkční spolehlivosti.

Termín konání: 16.01.2009 Již proběhl
 
Průmyslové snímače teploty

Teorie, principy měření, typy čidel, přesnosti, nejistoty měření teploty, speciální vysokoparametrové aplikace, základní řady FlexiTEMP, ModuTEMP a CeraTEMP, příslušenství snímačů teploty, programovatelné převodníky, jímky, kompenzační vedení.

Termín konání: 05.02.2009 Již proběhl
 
Teorie a praxe měření průtoku

Používané principy měření průtoku se zaměřením na přesnost měření, měřicí sestavy pro měření průtoku, příklady použití programu ORCAL pro návrh měřících clon, zásuvné kombinované vírové hmotnostní průtokoměry.

Termín konání: 10.04.2009 Již proběhl
 
Tlakové a teplotní spínače pro energetiku a průmysl

Průmyslové spínače a snímače pro tlak, vakuum, diferenční tlak a teplotu od United Electric Controls se svou variabilitou přizpůsobí Vašim požadavkům. Vaší bezpečnost, stejně jako bezpečnosti vašich provozů a technologických zařízení, chrání výrobky UEC nejen pomocí své 70-ti leté zkušenosti a nejnovějších poznatků z vývoje, ale také implementací bezpečnostních norem dle IEC61508. Standardem je výroba a dodávky podle norem ISO9001, stejně jako certifikáty CE, ATEX, GOST, PED, atd. Seminář bude zaměřen na variantnost sortimentu UEC a správnou specifikaci přístroje podle typu (spínaný výstup, uzávěr, nastavování, certifikace), modelu (nastavovací rozsah, citlivost, zkušební tlak) a doplňků (výstupní signál, speciální materiál, jiné speciality).

Termín konání: 07.05.2009 Již proběhl
 
Funkční bezpečnost SIL + převodníky signálu SIL 2 série 9000

Základní požadavky, teoretický úvod do problematiky, legislativní rámec, základní termíny, definice úrovně bezpečnostní integrity, analýza rizik, certifikace, plně certifikovaný systém převodníků PR electronics pro SIL 2 aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu, způsoby nastavení a konfigurace, praktické ukázky.

Termín konání: 11.06.2009 Již proběhl