Časový rozvrh školení pro rok 2009-2010

Vybraná školení jsou již s plánovaným datem, pokud máte zájem o některé z dalších témat (kde zatím není vypsán termín) přihlaste se prosím také. Při počtu více jak 5 účastníků bude školení připraveno.
Školení jsou pro zákazníky bezplatná.

 

Průmyslové snímače teploty

Teorie, principy měření, typy čidel, přesnosti, nejistoty měření teploty, speciální vysokoparametrové aplikace, základní řady FlexiTEMP, ModuTEMP a CeraTEMP, příslušenství snímačů teploty, programovatelné převodníky, jímky, kompenzační vedení. Zaměření na měření teploty ve sklářství a plastikářství, představení nové produktové řady GlassTemp.

Termín konání: 29.10.2009 Proběhlo
 
Moderní snímače průtoku

Obecný přehled metod měření průtoku. Představení sortimentu výrobců Micronics, Sika, Aquametro. Zaměření na průtokoměry ultrazvukové, elektromagnetické, mechanické, příložné, pro chemické a agresivní kapaliny, měření spotřeby dieslových motorů, přepočítávače tepla.

Termín konání: 12.11.2009 Proběhlo
 
Chemická analýza v energetice a průmyslu

Představení moderní koncepce řešení chemické analýzy vody a páry v energetických provozech. Řešení odběrů vzorků, tlakové úpravy vzorků, teplotní úpravy vzorků, řešení kontinuálního měření, moderní typy analyzátorů a následné vyhodnocení chemických parametrů vody a vodní páry.

Termín konání: 10.12.2009 Proběhlo
 
Návrh měřicího řetězce a jeho funkční bezpečnost

Teoretický úvod do problematiky návrhu měřicího řetězce, jeho celkové posouzení z hlediska kvality, bezpečnosti a funkční spolehlivosti. Návrh procesního měření od odběrového místa v technologii až po zobrazení měřené veličiny nebo zpracování údaje v řídicím systému. Volba principu měření. Měřicí okruhy pro SIL aplikace. Typová řešení měřicích okruhů. Kabeláž a kabelové trasy. Praktické příklady z energetiky a petrochemie.

Termín konání: 14.01.2010 Proběhlo
Komunikační standard HART

Popis a praktické ukázky využití HART komunikace při údržbě a kalibraci převodníků teploty a snímačů tlaku se zaměřením nejen na univerzální konfigurátor HART, EasySET. Absolvent se seznámí s nejrozšířenějšími typy ručních a softwarových komunikačních prostředků a v praktické úloze si vyzkouší konfiguraci převodníku teploty.

Termín konání: 11.02.2010 Proběhlo
 
Funkční bezpečnost SIL (Safety Integrity Level)

Základní požadavky, teoretický úvod do problematiky, legislativní rámec, základní termíny, definice úrovně bezpečnostní integrity, analýza rizik, certifikace,…

Termín konání: 11.03.2010 Proběhlo
 
Bezpečné obvody do prostředí s nebezpečím výbuchu

Aplikace elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, nejnovější platná a připravovaná legislativa, příklady návrhu obvodů včetně posouzení funkční spolehlivosti.

Termín konání: 22.04.2010 Proběhlo
 
Bezdrátová technika pro průmysl

Shrnutí současných možností bezdrátových senzorových sítí se zaměřením na jejich využití při měření, sběru dat a přenosu signálů v průmyslových procesech.

Termín konání: 13.05.2010 Proběhlo
 
Průmyslové snímače tlaku

Teorie měření tlaku a tlakové diference, používané principy měření, přesnost měření, měřicí sestavy pro měření tlaku, důležité teorie pro průmyslová měření tlaku. Nejistoty měření v metrologii tlaku. Moderní snímače pro měření tlaku, příslušenství snímačů tlaku - ventily, ventilové soupravy. Kalibrátory tlaku firmy SIKA.

Termín konání: 10.06.2010 Proběhlo
 

 

 

Pokud v našem seznamu seminářů chybí téma, o které by jste měli zájem, tak nám napište své návrhy.

Jméno a příjmení     

 

e-mail                       

Téma                        

Poznámka