Časový rozvrh školení pro rok 2010-2011

Vybraná školení jsou již s plánovaným datem, pokud máte zájem o některé z dalších témat (kde zatím není vypsán termín) přihlaste se prosím také. Při počtu více jak 5 účastníků bude školení připraveno.
Školení jsou pro zákazníky bezplatná.

Pokud není uvedeno jinak, semináře probíhají v Jičíně v Raisově ulici č.p. 547 (viz mapa).
Začátek obvykle v 9.00 hodin.
Případným zájemcům můžeme zprostředkovat ubytování se slevou.

Program školení ke stažení v pdf formátu ZDE (155 kB).

Funkční bezpečnost SIL (Safety Integrity Level)

Základní požadavky, teoretický úvod do problematiky, legislativní rámec, základní termíny, definice úrovně bezpečnostní integrity, analýza rizik, certifikace, praktická ukázka SIL-validace okruhu měření teploty.

Termín konání: 14.10.2010 Proběhlo
 
Armatury

Obecný přehled rozdělení průmyslových armatur – princip, materiál, připojení, ovládání. Zásady pro výpočet a správný návrh regulačních ventilů. Ovládání průmyslových armatur, možnosti, specifika porovnání. Armatura jako součást regulačního okruhu. Elektromagnetické ventily Danfoss.

Termín konání: 11.11.2010 Proběhlo
 
Snímače hladiny

Představení základních principů měření hladiny, především založených na měření hydrostatickým tlakem, ultrazvukem a radarem. V další části bude věnována pozornost aplikacím snímačů a jejich příkladům s upozorněním na možné problémy.

Termín konání: 20.01.2011 Proběhlo
 
Průmyslové snímače teploty a jejich kalibrace

Teorie, principy měření, typy čidel, přesnosti, nejistoty měření teploty, speciální vysokoparametrové aplikace, základní řady FlexiTEMP, ModuTEMP a CeraTEMP, příslušenství snímačů teploty, programovatelné převodníky, jímky, kompenzační vedení, kalibrace snímačů teploty.

Termín konání: 03.02.2011 Proběhlo
   
Průmyslové snímače tlaku

Teorie měření tlaku a tlakové diference, používané principy měření, přesnost měření, měřicí sestavy pro měření tlaku, důležité teorie pro průmyslová měření tlaku. Nejistoty měření v metrologii tlaku. Moderní snímače pro měření tlaku, příslušenství snímačů tlaku - ventily, ventilové soupravy. Kalibrátory tlaku - používané principy, přehled.

Termín konání: 10.03.2011 Proběhlo
 
Bariéry a převodníky

Klíčovým komponentem pro zajištění měření je kvalitní zpracování signálu snímače pro řídicí systém. Na tuto oblast se specializuje dánský výrobce PR-electronics, od kterého Vám chceme představit bariery pro prostředí s nebezpečím výbuchu jako ucelený systém v řadě 9000 včetně "Full Assesment" schválený systém pro SIL 2 systémy. Další část přednášky bude věnována HART převodníkům teploty a panelovým zobrazovačům.

Termín konání: 28.04.2011 Proběhlo
 
Teorie a praxe měření průtoku

Používané principy měření průtoku se zaměřením na přesnost měření, měřicí sestavy pro měření průtoku, příklady použití aplikace pro návrh měřicích clon, hmotnostní průtokoměry, spínače průtoku.

Termín konání: 09.06.2011 Proběhlo
 

 


Pokud v našem seznamu seminářů chybí téma, o které by jste měli zájem, tak nám napište své návrhy.

Jméno a příjmení     

e-mail                       

Téma                        

Poznámka