Časový rozvrh školení pro rok 2011-2012

Vybraná školení jsou již s plánovaným datem, pokud máte zájem o některé z dalších témat (kde zatím není vypsán termín) přihlaste se prosím také. Při počtu více jak 5 účastníků bude školení připraveno.
Školení jsou pro zákazníky bezplatná, pokud není uvedeno jinak.

Semináře probíhají v Jičíně v Raisově ulici č.p. 547 (viz mapa).
Začátek obvykle v 9.00 hodin.
Případným zájemcům můžeme zprostředkovat ubytování se slevou.

Program školení ke stažení v pdf formátu ZDE (120 KB).

  

Bezodstávkové měření průtoku, PortaFlow workshop

Úvod do teorie měření průtoku příložnou metodou, principy měření, přehled přístrojů na trhu, ukázky návrhu. Workshop s praktickou ukázkou návrhu a realizace měření příložným průtokoměrem PortaFlow 300.

Termín konání: 20.10.2011 Zrušeno
 
Analýza vody a páry a panely pro úpravu vzorku

Přehled a způsoby řešení chemické analýzy vody a páry v průmyslu a v energetických provozech, představení zařízení pro tlakově-teplotní úpravy vzorků včetně názorné ukázky.
Představení unikátního přístroje pro bezkontaktní detekci úniku ropných látek, včetně praktické ukázky funkčnosti zařízení a souhrnu možností instalace a způsobů použití. Určení - ochrana vod, ČOV, ochrana nátoků a výpustí vody, zařízení pro produkci ropy, ochrana úniku z potrubí, skladování, nádrže pohonných hmot, čistota řek, rybí farmy, akvakultury a další.

Termín konání: 8.12.2011 Proběhlo
 
Hladina ultrazvukem a radarem

Podrobné seznámení s principy měření a pokročilý návrh měřidel v různých aplikacích kapalných a sypkých médii, včetně měření rozhraní.

Termín konání: 2.2.2012 Proběhlo
 
Průmyslové snímače teploty a jejich kalibrace

Teorie, principy měření, typy čidel, přesnosti, nejistoty měření teploty, speciální vysokoparametrové aplikace, základní řady FlexiTEMP, ModuTEMP a CeraTEMP, příslušenství snímačů teploty, programovatelné převodníky, jímky, kompenzační vedení, kalibrace snímačů teploty.

Termín konání: 19.4.2012 Proběhlo
 
Význam kalibrací snímačů v MaR
Stručné seznámení s metrologickou legislativou v ČR, možnosti kalibrace měřidel vybraných veličin z oboru MaR, interpretace výsledků uváděných na kalibračních listech, posuzování shody se specifikaci, volba rekalibračních intervalů.

 

Termín konání: 17.5.2012 Proběhlo
 
Nová legislativa pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Přehled nové evropské legislativy pro prostředí SNV a novinky v české legislativě za účasti Ing. Jana Pohludky, FTZÚ Radvanice.
Účast na tomto semináři je zpoplatněna!

Termín konání: 31.5.2012 Proběhlo
 
Funkční bezpečnost SIL (Safety Integrity Level)

Základní požadavky, teoretický úvod do problematiky, legislativní rámec, základní termíny, definice úrovně bezpečnostní integrity, analýza rizik, certifikace, praktická ukázka SIL-validace okruhu měření teploty.

Termín konání: 14.6.2012 Přesunuto
 

 

  

Pokud v našem seznamu seminářů chybí téma, o které byste měli zájem, tak nám napište své návrhy.

Jméno a příjmení 
e-mail 
Téma  

Poznámka