Články

Článek se zabývá náklady na výrobu stlačeného vzduchu a ztrátami způsobenými jeho úniky a neefektivním využitím. Je určen především provozním technikům, technikům údržby, podnikovým energetikům výrobních závodů a inženýrům, kteří se zabývají certifikací podle ISO 5001 (Systémy managementu hospodaření s energií). Jsou zde uvedena doporučení, jak omezit ztráty stlačeného vzduchu a optimalizovat jeho spotřebu.
Stlačený vzduch – Syčící žrout energie

Měření tlaku přispívá k efektivitě celého procesu, kvalitě výstupních produktů a v neposlední řadě i bezpečnosti. Proto je zapotřebí při výběru vhodného snímače věnovat náležitou pozornost několika důležitým aspektům, se kterými vás tento článek seznámí.
Manometry JSP - Jak na správný výběr deformačního manometru?

Bezkontaktní systém ROW umožní předcházet katastrofám – navržen tak, aby včasně varoval obsluhu při únicích ropných látek na klíčových místech a zabránil tak ekologickým haváriím. ROW využije každé odvětví a lze ho nainstalovat kdekoliv.
Spolehlivá a včasná detekce ropných látek

Jedním z hlavních problémů dnešní doby jsou neustále rostoucí náklady na provoz vozidel a strojů. Ať už se jedná o vozidla s naftovým pohonem, stacionární generátory nebo průmyslové hořáky – přesným sledováním jejich spotřeby paliva lze dosáhnout nejen poměrně vysokých úspor, ale i přesného dávkování a celkové optimalizace spotřeby. Pro tyto úkoly jsou přímo navrženy produkty švýcarského výrobce Aquametro, jehož průtokoměry ropných látek CONTOIL® vám v tomto článku představíme.
Průtokoměry Aquametro pro měření spotřeby paliv

Potřebujete v provozech přesně měřit teplotu? Pak se neobejdete bez časté kalibrace.
Je pro vás důležité, aby provedení kalibrace proběhlo rychle, bezpečně a s přiměřenou nejistotou?

V tomto článku jsou uvedeny náměty, jak těchto požadavků dosáhnout.
Efektivní kalibrace teplotních řetězců přímo v provozech

Nepřetržité monitorování potenciální ropné látky inovativní technologií bezkontaktních detektorů ROW v nátokovém žlabu a v kanalizačních sběračích za účelem maximální ochrany ústřední čistírny odpadních vod. Signalizace úniku ropných látek formou zasílání SMS zpráv. Zdrojem energie solární panel. Dodávka a montáž "na klíč".
Systém nepřetržitého monitoringu ropných látek pro čistírnu odpadních vod

Úroveň některých chemických prvků či nečistot je v moderních provozech nutné monitorovat „on-line“, v reálném čase a s přímou vazbou do řídícího systému, tak aby obsluha mohla včas diagnostikovat stav a preventivně na měnící se parametry reagovat adekvátní úpravou či zásahem. Dnes je dokonce řízení chemie okruhů postaveno na roveň řízení toku energie.
Význam moderní chemické analýzy v energetických provozech

Dnešní potravinářský průmysl je doslova protkán místy, kde je použití procesní instrumentace nezbytné. Ať už se jedná o skladování, dávkování surovin, tepelnou úpravu, fermentaci a další procesy, kterými produkty procházejí – všude je zapotřebí znát veličiny, jako je teplota, tlak, průtok, hladina nebo hmotnost, které s těmito procesy souvisí.
Měření a regulace v potravinářství

Společnost PR electronics, jejímž jsme vyhraním distributorem pro ČR a SR, patří mezi přední světové výrobce zařízení pro zpracování signálů v procesním průmyslu. S jejím zástupcem, p. Michaelem Breerem jste se mohli exkluzivně setkat na letošním ročníku konference JSP pod Kunětickou Horou, kde v roli přednášejícího prezentoval výrobky PR electronics. Panu Bartošíkovi z časopisu Automa se tak naskytla jedinečná příležitost pro rozhovor s ním, který tento článek shrnuje.
PR electronics: úprava signálu snadno, jednoduše a spolehlivě