Program

 

HLAVNÍ SÁL

 • 8.00 – 9.00 : Registrace účastníků, výstavka, snídaně
 • 9.00 – 9.15 : Zahájení a úvod konference
  Úvod konference a její cíle, představení partnerů a organizační informace. Krátký přehled o změnách a novinkách ve firmě JSP a zkušenosti z akcí akademie AMAR.
  Ing. Petr Fukač, MBA JSP, s.r.o.
 • 9.15 – 9.55: Ucelené řešení systému chemické analýzy vody a páry JSP
  Ucelené řešení je výhodné z mnoha hledisek, jak pro inženýrské organizace připravující základní i prováděcí projekt, tak pro realizační organizace při stavbě nebo rekonstrukci energetických zdrojů. Představíme některé z nich.
  Ing. Petr Fukač, MBA JSP, s.r.o.
 • 9.55 – 10.40 : Analyzátory plynů Siemens pro emisní a procesní měření
  Představení systémů analýzy pro optimalizaci spalování, hlídání elektrofiltrů, měření čpavkového skluzu a legislativní měření. Analyzátory O2/CO/NOX, laserový analyzátor CO a NH3, analyzátory pro CEM.
  Ing. Ivan Šifta – Siemens s.r.o.
   
 • 10.40 – 11.00 : Přestávka – coffee break
   
 • 11.00 – 11.30 : Panely pro automatickou úpravu vzorků páry nebo vody
  Kvalitní analýza začíná spolehlivou a správnou přípravou vzorku odebraného média. Představíme systém pro redukci teploty a tlaku média.
  Ing. Roman Kratochvíl – JSP, s.r.o.
 • 11.30 – 12.15 : Definice online analytického minima a analytického standardu pro parovodní okruhy
  Shrnutí informací, z jakých důvodů a jakým způsobem se měří jednotlivé analýzy ve vzorcích z parovodních okruhů. Názorný přehled základního nutného osazení parovodního okruhu kontinuálními analyzátory (Online analytické absolutní MINIMUM) i specifikace standardní běžné sestavy online analýz (Online analytický STANDARD).
  Ing. Josef Pišan – TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o.
   
 • 12.15 – 13.15 : Přestávka – oběd
    
 • 13.15 – 13.45 : Měření vlhkosti sypkých látek v průmyslových podmínkách
  Představení principů a způsobů řešení pro různé druhy materiálů a realizovaných aplikací v různých odvětvích průmyslu.
  Ing. Jaroslav Dvořák – MARTEK ELEKTRONIK s. r. o.
 • 13.45 – 14.15 : Systémy řešení detekce uhlovodíků a ropných látek
  Výhody, nevýhody a možnosti nejmodernějších detekčních systémů, zkušenosti z praktických aplikací.
  Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s.r.o.
 • 14.15 : Diskuze a závěr konference
  Na úplný závěr proběhne vylosování hodnotných cen pro účastníky konference.

 

AKCE V PŘÍSÁLÍ A NA GALERII

 • Nové technologie, workshopy a diskuzní fórum
  Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech probíhat workshop s techniky a projektanty MaR, kde Vám rádi zodpovíme Vaše odborné dotazy a pomůžeme s řešením problémů z dané oblasti.
  Je připravena výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců z hlavních oblastí měření a regulace.

 

DOPROVODNÉ AKCE

 • do 17.00 : Možnost prohlídky všech expozic muzea až do konce otevírací doby
 • 14.30 - 16.00 : Prohlídka depozitáře, otevřen pro vás zdarma v rámci konference

 

Změna programu vyhrazena!