CZ > Nepřehlédněte > Články > Měření a regulace v potravinářství

Měření a regulace v potravinářství

  
Dnešní potravinářský průmysl je doslova protkán místy, kde je použití procesní instrumentace nezbytné. Ať už se jedná o skladování, dávkování surovin, tepelnou úpravu, fermentaci a další procesy, kterými produkty procházejí – všude je zapotřebí znát veličiny, jako je teplota, tlak, průtok, hladina nebo hmotnost, které s těmito procesy souvisí.

  
Přesná a spolehlivá instrumentace má proto přímý vliv na:

 • Zvyšování kvality produktů a spolehlivosti procesu,
 • Zlepšování bezpečnosti procesu,
 • Zvyšování produkce,
 • Zlepšování efektivity procesu – snižování nákladů.


Základní požadavky na procesní instrumentaci jsou v potravinářském průmyslu velmi specifické – největší důraz je kladen zejména na hygienu:

 • Přístroje mohou být v přímém kontaktu s potravinami, proto je nutné, aby jejich materiál byl vhodný pro kontakt s nimi, a nemohl je kontaminovat (schválení FDA).
 • Pouzdro přístrojů by nemělo vést ke zbytečnému usazování produktu na jeho částech. Ideální je hladké provedení bez zbytečných nerovností.
 • Rovněž je důležitý vysoký stupeň krytí, alespoň IP67.
 • Přístroje by měly vydržet CIP – Cleaning In Place, druh sanitace, při kterém se technologie oplachuje prostředky o teplotě až 120 °C.
 • Z důvodu častého čištění procesní technologie je důležité rychlé a snadné vyjmutí a připojení přístroje – to nejlépe zajišťuje systém připojení Clamp.

  

  
Na základě těchto požadavků JSP nabízí řadu spolehlivých a kvalitních přístrojů pro měření a regulaci teploty, tlaku, průtoku a hladiny, schopných zastoupit nespočet aplikací v tomto odvětví průmyslu.

Během našeho působení na trhu jsme se podíleli na řadě významných projektů v tuzemsku i zahraničí, a to zejména v energetickém sektoru. Naše komplexní dodávky měřicí a regulační techniky jsou žádané i v dalších odvětvích průmyslu, i v potravinářství, kde JSP již zanechala nemalý počet úspěšných aplikací, mezi které patří např.:

 • Obsazení 4 linek plošinovými vahami pro vážení těsta a tuku pro pekárenský komplex La Lorraine.
 • Měření teploty v procesu zpracování cukru a měření průtoku lihu v cukrovarech skupiny Tereos TTD.
 • Kompletní vybavení kalibrační laboratoře včetně proškolení a metodiky pro pivovary Plzeňský Prazdroj a Velkopopovický kozel.
 • A řada dalších instalací, např. v pivovarech Svijany a Radegast, mlékárnách Opočno, Madeta, Polabské mlékárny a dalších výrobců potravin.