Konference 2023 CZ

Konference Měření a regulace – úspěšný 14. ročník

23. února 2023 jsme v Golf resortu Kunětická Hora uspořádali v našem oboru jedinečnou akci, odbornou Konferenci Měření a regulace. Po složitých „covidových“ letech jsme se mohli konečně zase společně setkat.

Pozvání k profesnímu vzdělávání v příjemném a přátelském prostředí přijalo 140 kolegů z různých odvětví. Přednášky byly zaměřené na aktuální problémy dnešní doby – měření spotřeby tepla a paliva a moderní způsoby měření teploty a tlaku. Řadu přístrojů zmíněných v prezentacích bylo možné si na místě prohlédnout a prodiskutovat se specialisty možnosti jejich využití … a zájem byl velký.

Partneři konference

Přednášky konference

  • Nové snímače teploty a tlaku JSP
  • Elektromagnetická kompatibilita a jiskrově bezpečné bariéry (PR electronics)
  • Metrologie JSP – partner pro kalibraci a ověřování měřidel
  • Průtokoměry Aquametro pro měření spotřeby paliva
  • Průtokoměry Micronics pro měření spotřeby tepla bez zásahu do potrubí
  • Průtokoměry CS Instruments pro měření spotřeby technických plynů
  • Vzdálená měření, bezdrátový přenos dat, vyhodnocení, uložení v cloudu (COMET SYSTEM)

Fotodokumentace