Hledat podle parametrů

 

Sortiment dle kategorií

Dodáváme sortiment přístrojů pro měření a regulaci teploty, tlaku, průtoku, hladiny, tepla, vodivosti, analýzy, pH, O2, vlhkosti. Dále dodáváme průmyslové armatury, regulátory tlaku plynu, pojistné ventily a mnoho dalších výrobků.

Mezi naše klíčové produkty patří vlastní výrobky, kompletace dodávek, pokročilá logistika a integrace dodávek pro investiční celky včetně projektů a montáží. Vyberte si ze široké nabídky včetně příslušenstvíslužeb.


Snímače teploty

Odporové snímače, Termoelektrické snímače, Teplotní spínače, Regulátory a termostaty, Přímoukazující snímače, Kompenzační vedení, Jímky, Příslušenství, Kalibrace


Převodníky

Převodníky 4 až 20 mA s komunikací HART, LHPProgramovatelné převodníky, Komunikátory a nastavovací jednotky


Jiskrově bezpečné oddělovače - bariéry

Jiskrově bezpečné oddělovače, Jiskrově bezpečné budiče, Jiskrově bezpečné programovatelné převodníky


Snímače tlaku a tlakové diference

Snímače tlaku s komunikací HART, Snímače tlaku s analogovým výstupem, Spínače tlaku, Regulátory tlaku, Manometry, Digitální manometry, Ventilové soupravy, Příslušenství, Kalibrace


Snímače hladiny

Hydrostatické ponorné sondy, Ultrazvukové spínače a snímače, Radarové snímačeVibrační spínače, Vodivostní spínače, Kapacitní spínače a snímače, Plovákové spínače, Rotační spínače, Optické spínače


Snímače průtoku

Clony, Dýzy, Venturiho trubice, Rychlostní sondy, Indukční průtokoměry, Ultrazvukové průtokoměry, Vírové průtokoměry, Hmotnostní průtokoměry, Turbínkové průtokoměry, Spínače průtoku


Vodoměry

Vodoměry na teplotu a studenou vodu, Frekvenční převodníky, Lopatkové průtokoměry, Proůtokoměry pro měření spotřeby paliva


Měřiče průtoku a tepla

Měřiče tepla, Matematické členy pro měření průtoku a tepla, Sestavy měřičů průtoku a tepla


Analýza

Panely pro úpravu vzorku, Sondy pro měření vodivosti, pH / ORP, Vyhodnocovací jednotky, Snímače relativní vlhkosti, Sestavy pro měření analýzy


Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje s oddělením signálu, Oddělovače signálu, Napájecí zdroje, Jiskrově bezpečné oddělovače - bariéry


Ukazovací přístroje, regulátory a zapisovače

Programovatelné ukazovací přístroje, Regulátory, Bodové a liniové zapisovače, Mikroprocesorové zapisovače s obrazovkou, Dataloggery


Komunikační prostředky a software

Komunikátory HART a FOUNDATION FIELDBUS, Komunikační software, Software pro měřicí a regulační techniku, Wireless


Průmyslové armatury

Regulační, havarijníuzavírací ventily, Zpětnépojistné ventily, Regulátory tlaku, Filtry, Servopohony, Odvaděče kondenzátu, Mezipřírubové klapky, Kulové kohouty, Desková šoupátka, Solenoidové ventily


Přenosné přístroje

Anemometry, Měřiče plynů, Hlukoměry, pH, rH, REDOX (ORP), Teploměry, Tlakoměry


Kalibrační technika

Kalibrace teploty, Kalibrace tlaku, Služby poskytované akrditovanou kalibrační laboratoří JSP


Software ke stažení

Konfigurační program pro převodníky, Program pro výpočet clon a dýz, Firmware konfigurátoru HARTConf


Ostatní

Samoregulační topné kabely, Elektromontážní materiál, Servis a oživování měřicích okruhů