Hledat podle parametrů

 

Kalibrační technika

S komplexním zajišťováním dodávek úzce souvisí kontrola metrologických charakteristik dodávaných měřidel. Společnost JSP provozuje vlastní kalibrační laboratoř, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro obory teplota a tlak. Kalibraci snímačů provádíme pro různé typy a rozsahy snímačů s ohledem na požadavky zákazníka.

Snímače teploty
Pro bližší informace ohledně kalibrace snímačů neváhejte kontaktovat kalibrační laboratoř JSP:
  jsp email kalibracni.laborator@jsp.cz jsp telefon / phone  +420 493 760 811

 


Kalibrace
teploty


Kalibrace
tlaku


Kalibrační
laboratoř