Závěrečná zpráva

 

 

Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům, partnerům a pořadatelům již desátého ročníku odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace“ zaměřenou tentokrát na moderní systémy chemické analýzy vody, páry a spalin, která se konala dne 23. února 2017 v konferenčním sále Laurin & Klement Fórum ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi.

Hlavním pořadatelem konference byla společnost JSP, s. r. o. spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS (divize Industry Automation & Drive Technologies), dalšími partnery byly společnosti Technoprocur CZ, spol. s r.o.Martek Elektronik s.r.o. a mediálními partnery byly časopisy All For PowerAutoma.

Odborné konference se zúčastnilo přes 200 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků.

 

Hlavním tématem letošního již desátého ročníku byly moderní systémy analýzy vody, páry a spalin, na které vystoupila řada odborníků v celkem šesti přednáškách:

 1. Ucelené řešení systému chemické analýzy vody a páry JSP
  Ucelené řešení je výhodné z mnoha hledisek, jak pro inženýrské organizace připravující základní i prováděcí projekt, tak pro realizační organizace při stavbě nebo rekonstrukci energetických zdrojů. Představíme některé z nich.
  Ing. Petr Fukač, MBA – JSP, s. r. o.
 2. Analyzátory plynů Siemens pro emisní a procesní měření
  Představení systémů analýzy pro optimalizaci spalování, hlídání elektrofiltrů, měření čpavkového skluzu a legislativní měření. Analyzátory O2/CO/NOX, laserový analyzátor CO a NH3, analyzátory pro CEM.
  Ing. Ivan Šifta – Siemens s. r. o.
 3. Panely pro automatickou úpravu vzorků páry nebo vody
  Kvalitní analýza začíná spolehlivou a správnou přípravou vzorku odebraného média. Představíme systém pro redukci teploty a tlaku média.
  Ing. Roman Kratochvíl – JSP, s. r. o.
 4. Definice online analytického minima a analytického standardu pro parovodní okruhy
  Shrnutí informací, z jakých důvodů a jakým způsobem se měří jednotlivé analýzy ve vzorcích z parovodních okruhů. Názorný přehled základního nutného osazení parovodního okruhu kontinuálními analyzátory (Online analytické absolutní MINIMUM) i specifikace standardní běžné sestavy online analýz (Online analytický STANDARD).
  Ing. Josef Pišan – TECHNOPROCUR CZ, spol. s r. o.
 5. Měření vlhkosti sypkých látek v průmyslových podmínkách
  Představení principů a způsobů řešení pro různé druhy materiálů a realizovaných aplikací v různých odvětvích průmyslu.
  Ing. Jaroslav Dvořák – MARTEK ELEKTRONIK s. r. o.
 6. Systémy řešení detekce uhlovodíků a ropných látek
  Výhody, nevýhody a možnosti nejmodernějších detekčních systémů, zkušenosti z praktických aplikací.
  Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s. r. o.

 

V prostorách konferenčního centra byla instalována bohatá výstava novinek a produktů MaR, která byla přehledně členěna sekcí dle oborů a veličin a samostatnou expozici produktů hlavního partnera konference.

Rovněž zde bylo otevřeno konzultační centrum, kde technici, projektanti a odborníci na IC odpovídali na odborné dotazy.

 

Organizační výbor konference:

 • Ing. Jiří Lenděl – ředitel JSP, s. r. o.
 • Ing. Petr Fukač – marketingový ředitel JSP, s. r. o.
 • Ing. Jarmil Bukovský – obchodní ředitel JSP, s. r. o.
 • Ing. Josef Mádlík – propagace JSP, s. r. o.
 • Ing. Helena Jandová – propagace JSP, s. r. o.

 

Fotodokumentace z průběhu: