Konferencia 2018 SK

Spoločnosť JSP, s.r.o. Vás pozýva na 7. ročník odbornej konferencie
Nové trendy v odbore merania a regulácie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

1. termín  |  18. 10. 2018

Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11 Košice

2. termín  |  25. 10. 2018
Hotel Senec, Slnečné jazerá – Sever 2572, 903 01 Senec

[PROGRAM KONFERENCIE]  •  [ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE]  •  [POZVÁNKA PDF]  •  [ON-LINE PRIHLÁŠKA]


Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na 7. ročník odbornej konferencie s názvom „Nové trendy v odbore merania a regulácie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu“, ktorú na Slovensku organizujeme v dvoch termínoch a to 18. októbra 2018 v Košiciach25. októbra 2018 v Senci.

Hlavnou témou tohto ročníka konferencie je meranie teploty v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Do tejto problematiky Vás uvedie niekoľko zaujímavých prednášok od našich popredných odborníkov v odbore, ktoré Vám iste poskytnú mnoho cenných informácií.

Veríme, že aj tento ročník nadviaže na úspešné predchádzajúce ročníky.  Kladie si rovnaký cieľ – vytvoriť odbornú platformu pre stretávanie užívateľov meracej a regulačnej techniky. Spoločne so špecialistami v odbore, si budeme vymieňať najnovšie poznatky, skúsenosti a zároveň  budeme mať dostatok priestoru diskutovať  o problémoch vo Vašich prevádzkach.

Neváhajte sa včas prihlásiť! Účastníci, ktorí sa zaregistrujú do 12. 10. pre 1. termín a do 19. 10. pre 2. termín dostanú zborník prednášok.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Roman Kratochvíl
Obchodný riaditeľ JSP, s.r.o.


Hlavný program konferencie

 • Raňajkový coffee break, výstavka (8:00 – 9:00)
 • Otvorenie, novinky v JSP, JSP 25 (9:00 – 9:15)
 • Nové technológie a nové riešenia v sortimente JSP (9:15 – 10:00)
 • Meranie teploty v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, prevedenie Exd a Exi (10:00 – 10:45)
 • Prestávka, malý coffee break (10:45 – 11:10)
 • Dosiahnutie stabilných a presných SIL obvodov s prevodníkmi  PR electronics (11:10 – 11:55)
 • Pravidelné kontroly a kalibrácie na zabezpečenie spoľahlivosti, vhodné intervaly a postupy (11:55 – 12:40)
 • Obed (12:40 – 13:25)
 • Nová legislatíva EÚ pre uvádzanie výrobkov na trh a hodnotenie integrity bezpečnosti (SIL)
  pri meraní teploty
  (13:25 – 14:25)
 • Tombola, záver konferencie (14:25 – 14:30)

Sprievodný program konferencie

 • Počas doby konania konferencie bude v priľahlých priestoroch prebiehať výstavka a ukážka prístrojov a technológií popredných českých aj svetových výrobcov z hlavných oblastí merania a regulácie.
 • Rovnako tu bude priestor pre odborné otázky z odboru MaR, na ktoré vám naši špecialisti radi odpovedia.
 • Už od rána a v priebehu dňa bude pre vás zaistené občerstvenie formou rautu a tiež pracovný obed.

Organizačné informácie

Usporiadateľ: JSP, s.r.o. – Industrial Controls, Raisova 547, CZ–506 01 Jičín, Czech Republic
Mediálni partneri: Časopis ATP Journal, Časopis AUTOMA
Registrácia: on-line prihláška / / tel. +420 493 760 828. Neváhajte sa včas prihlásiť!
Parkovanie: Parkovisko Hotela Senec + Parkovisko Aquaparku Senec, Parkovisko Hotela Košice + Parkovisko OC OPTIMA

1. termín  |  18. 10. 2018
Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11 Košice
2. termín  |  25. 10. 2018
Hotel Senec, Slnečné jazerá – Sever 2572, 903 01 Senec
48°41‘50.384“N, 21°14‘7.162“E 48°13‘11.808“N, 17°24‘57.485“E


ON-LINE PRIHLÁŠKA

KONFERENCIE UŽ PREBEHLI.