Konference 2023 SK

  

Zopakovali jsme úspěšný 14. ročník Konference měření a regulace i pro své slovenské zákazníky. Konference proběhla na Slovensku ve dvou termínech 17. a 18. října 2023 v Košicích a v Modre.

Pozvání k profesnímu vzdělávání v příjemném a přátelském prostředí přijalo více než 120 kolegů z různých odvětví průmyslu. Přednášky byly zaměřené na  aktuální problémy dnešní doby – měření spotřeby tepla a paliv, moderní způsoby měření teploty a další související témata.

Řadu přístrojů zmíněných v přednáškách bylo možné si na místě prohlédnout a prodiskutovat se specialisty možnosti jejich využití … a zájem byl velký.

Děkujeme všem zákazníkům a odborníkům za účast a přejeme hodně úspěchů v další práci.

Partneři konference

Přednášky konference

  • Nové snímače teploty a tlaku JSP
  • Měření teploty v silech pomocí optovláknového senzoru (Network Group)
  • Elektromagnetická kompatibilita a jiskrově bezpečné bariéry (PR electronics)
  • Metrologie JSP – partner pro kalibraci a ověřování měřidel
  • Průtokoměry Aquametro pro měření spotřeby paliva
  • Průtokoměry Micronics pro měření spotřeby tepla bez zásahu do potrubí
  • Průtokoměry CS Instruments pro měření spotřeby technických plynů
  • Produkty Rockwell Automation pro průmyslovou automatizaci (ControlTech)
  • LDI ROW - detekce ropných látek

Fotodokumentace