JSP Konference

  

Cílem pořádání odborných konferencí je vytvořit odbornou platformu pro setkání uživatelů měřicí a regulační techniky s výrobci, dodavateli, projektanty, vědeckými pracovníky i dalšími odborníky, kde dochází nejen jednostranně ke sdělování nejnovějších poznatků, ale i k diskusi o problémech a vzájemné výměně zkušeností.