Politika společnosti

Společnost JSP, s.r.o. vyrábí, projektuje a kompletuje dodávky a provádí montáž přístrojů měřicí a regulační techniky podle individuálních potřeb zákazníka tak, aby byly co nejkomplexněji splněny požadavky zákazníka a bylo dosaženo technicky kvalitního a ekonomicky výhodného řešení při splnění zákonných požadavků na bezpečnost výrobků.

Společnost se orientuje na spolehlivé dodavatele a vykonává všechny činnosti s cílem zajistit dodávky zboží a služeb v požadovaném a potvrzeném termínu a v co nejvyšší kvalitě.


Vedení společnosti JSP, s.r.o. stanovilo a její zaměstnanci se ztotožnili s touto politikou společnosti:
     

Spokojenost zákazníka

 • Základní podmínka trvalého rozvoje společnosti
   

Spokojení a odborně zdatní zaměstnanci

 • Společnost je taková, jací lidé v ní pracují
 • Zaměstnanci společnosti cítí odpovědnost za firmu a vlastní rozvoj
 • Společnost si váží svých zaměstnanců
 • Společnost poskytuje zaměstnancům rovné příležitosti
   

Bezpečné výrobky šetrné k životnímu prostředí

 • Vývoj bezpečných výrobků na vysoké technické úrovni
 • Výrobky bez negativních vlivů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu
   

Šetrné hospodaření ve vztahu k životnímu prostředí

 • Minimalizace vlivů na životní prostředí
 • Minimalizace produkce odpadů
 • Hospodárné využívání energií
   

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Identifikace a minimalizace rizik vůči zaměstnancům i vůči externím zainteresovaným stranám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Konzultace a zapojení do rozhodování zaměstnanců v otázkách BOZP
   

Soulad s právními předpisy a dalšími požadavky

 • Plnění požadavků platných právních a jiných předpisů v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce
 • Ochrana a korektní zpracování osobních údajů v souladu s legislativou
   

Neustálé zlepšování integrovaného systému řízení

 • Zajištění neustálého zlepšování společnosti v oblasti poskytovaných služeb zákazníkům
 • Zvyšování efektivity interních procesů
 • Vytváření podmínek pro osobní a profesní růst zaměstnanců
 • Zlepšování péče o životní prostředí
 • Zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci