Profil společnosti


Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Klíčovými produkty jsou vlastní výrobky, kompletace dodávek, pokročilá logistika a integrace dodávek pro investiční celky včetně projektů a montáží. V hlavních výrobkových skupinách je společnost JSP lídrem na českém trhu a díky tomu se stále častěji prosazuje i v exportu.

Ve své činnosti firma spoléhá na odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti svých klíčových zaměstnanců a dbá o jejich trvalý profesionální růst. Všichni perspektivní dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a hodnoceni podle spolehlivosti a kvality. Integrovaný systém řízení kvality je certifikován podle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 a je důsledně aplikován na všechny hlavní procesy.

Mezi hlavní výrobky dodávané společností JSP patří snímače teploty, snímače tlaku, snímače průtoku, snímače hladiny, měřiče průtoku a tepla, digitální programovatelné převodníky, napájecí zdroje, oddělovací členy, komunikátory HART, ukazovací přístroje, regulátory, zapisovače, průmyslové armatury a příslušenství snímačů teploty, tlaku a průtoku.

 

Organizace

 • Flexibilní organizační struktura umožňující dynamický rozvoj a pružnou reakci na požadavky trhu
 • Síť poboček a kanceláří po celé České a Slovenské republice
 • Zkušený a odborně vzdělaný management firmy

Ekonomika

 • Společnost od založení vykazuje vedle rostoucího obratu i příznivé a stabilní trendy všech ekonomických ukazatelů
 • Firma je ekonomicky stabilní a nezávislá na cizích zdrojích
 • Společnost JSP má dostatečnou finanční sílu zajistit velké projekty a dodávky

Profesionalita

 • Firma disponuje týmem odborníků pro měřicí a regulační techniku
 • Více jak 30 % zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání
 • Firma neustále podporuje profesionální růst svých zaměstnanců

Kvalita

 • Všichni dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a hodnoceni, většina má zaveden systém ISO 9000
 • Všechny činnosti ve společnosti probíhají v souladu s požadavky ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Ekologie

 • Firma svojí činností nezatěžuje životní prostředí
 • Dodávané přístroje splňují všechny požadavky kladené z titulu ekologie
 • Všechny činnosti ve společnosti splňují požadavky normy ISO 14001

Marketing a propagace

 • Bohatá firemní dokumentace v tištěné i elektronické podobě
 • Společnost pravidelně pořádá odborné semináře a konference
 • Pravidelná účast na tuzemských i zahraničních výstavách