Závěrečná zpráva Konference 2019 SK

8. ročník odbornej konferencie JSP SK: Nové trendy v odbore merania a regulácie

Ďakujeme všetkým návštevníkom a partnerom za účasť a spoluprácu na ôsmej odbornej konferencii JSP, ktorá sa konala 3. októbra 2019 v Modre a 17. októbra 2019 v Košiciach.

Usporiadateľom konferencie bola spoločnosť JSP, s.r.o. Hlavným partnerom bola spoločnosť ControlTech. Mediálne partnerom konferencie bol časopis AUTOMA.

Odborné konferencie sa zúčastnilo celkom 127 odborníkov z oblasti merania a regulácie, najmä z energetiky, chémie a petrochémie, priemyslu strojárenského a automotive, a z radov dodávateľov investičných celkov.

Hlavnou témou tohtoročného 8. ročníka bolo zhrnutie noviniek v odbore MaR, na ktoré poprední odborníci prehovorili v celkovo šiestich zaujímavých prednáškach:

  • Úvod a novinky JSP, Ing. Roman Kratochvíl (JSP, s.r.o.)
  • Monitoring úniku ropných látok LDI ROW, Ing. Roman Kratochvíl (JSP, s.r.o.)
  • Nové trendy vo vývoji snímačov a prevodníkov teploty, Ing. Peter Horňák (JSP, s.r.o.)
  • Statické a dynamické váženie, súčasný trend v moderných technológiách, príklady realizovaných aplikácií, Ing. Roman Kratochvíl (JSP, s.r.o.)
  • Komplexné riadenie technologických procesov v spolupráci s ControlTech, Ing. Maceček Martin (ControlTech s.r.o.)
  • Meranie teploty v procesoch tepelného spracovania podľa CQI-9, Ing. Pavel Urban (JSP, s.r.o.

V priľahlých priestoroch konferencie bola inštalovaná bohatá výstava prístrojov MaR, prehľadne členená do sekcií podľa odborov a veličín a na samostatnej expozície produktov partnerov konferencie.

Už od rána a v priebehu celého dňa sa živo diskutovalo o prednášané problematike, prítomní technici, projektanti a odborníci na I & C odpovedalo na odborné otázky o súčasných aplikáciách a o možnostiach ďalšieho vývoja.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečenie úspešného priebehu akcie.

Organizačný výbor konferencie:

  • Ing. Helena Jandová – vedúci marketingu JSP
  • Ing. Roman Kratochvílobchodný riaditeľ JSP

Fotografie z priebehu: