Konference 2018 CZ

Společnost JSP, s. r. o. vás zve na 11. ročník odborné konference:
Nové trendy v oboru měření a regulace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Termín konání: 22. února 2018 • Místo konání: Konferenční centrum City Pankrác, Praha

[PROGRAM KONFERENCE] • [ORGANIZAČNÍ INFORMACE] • [POZVÁNKA V PDF]


Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si vás pozvat k účasti na 11. ročníku odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace v prostředí s nebezpečím výbuchu“, kterou pořádáme 22. února 2018 v konferenčním centru City Pankrác v Praze společně s hlavním partnerem – společností Siemens s. r. o.

Hlavním tématem letošního ročníku je měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu, do jehož problematiky vás uvede několik zajímavých přednášek od předních odborníků. Významným hostem konference je pan Ing. Jan Pohludka z FTZÚ, který vám svou přednáškou „Použití bezpečnostních přístrojů pro ochranu proti výbuchu a požadavky na zařízení v nepříznivých okolních podmínkách“ spolu s ostatními odborníky poskytne řadu cenných informací.

Věříme, že letošní ročník odborné konference tak naváže na úspěšné předchozí ročníky a klade si stejný cíl – vytvořit odbornou platformu pro setkávání uživatelů měřicí a regulační techniky. Společně s výrobci, dodavateli, projektanty, vědeckými pracovníky i dalšími odborníky, budeme nejen jednostranně sdělovat nejnovější poznatky, ale i diskutovat o problémech a vzájemně si vyměňovat zkušenosti.

Neváhejte se včas přihlásit – účastníci, kteří se zaregistrují do 15. 2. 2018 obdrží sborník přednášek.

Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.

Ing. Petr Fukač, MBA
JSP, s. r. o.


Hlavní program konference

 • Prezence, snídaně, výstavka (8.00 – 9.00)
 • Zahájení konference a novinky v JSP (9.00 – 9.15)
 • Měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu, provedení Exd a Exi (9.15 – 10.00)
 • Využití řídicího systému PCS 7 v prostředích s nebezpečím výbuchu – SIEMENS (10.00 – 10.50)
 • Přestávka, coffee break (10.50 – 11.15)
 • Dosáhněte stabilních a přesných SIL obvodů s převodníky PR electronics (11.15 – 11.50)
 • Použití bezpečnostních přístrojů pro ochranu proti výbuchu a požadavky na zařízení v nepříznivých okolních podmínkách – Ing. Jan Pohludka, FTZÚ (11.50 – 12.50)
 • Oběd (12.50 – 13.30)
 • Pravidelné kontroly a kalibrace k zajištění spolehlivosti, vhodné intervaly a postupy (13.30 – 14.15)
 • Hodnocení integrity bezpečnosti (SIL) při měření teploty (14.15 – 15.00)
 • Závěr konference – tombola a diskuze (15.00 – 15.15)

Doprovodný program konference

 • Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech připravena výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců měřicí a  regulační techniky.
 • Rovněž zde bude prostor pro odborné dotazy z oboru MaR, na které vám naši specialisté rádi odpovědí.
 • Už od rána a v průběhu dne bude pro vás zajištěné občerstvení formou rautu a také pracovní oběd.

Organizační informace

Pořadatel: JSP, s. r. o. – Měření a regulace, Raisova 547, 506 01 Jičín
Hlavní partner konference: Siemens, s.r.o., průmyslové divize Digital Factory & Process Industries and Drives
Mediální partneři konference: Časopisy All for Power a AUTOMA
Parkování: Doporučujeme na parkovištích na okraji Prahy a využít metro (stanice Pankrác).
Registrace: on-line na www.jsp.cz/konference, e-mail: konference@jsp.cz, telefon: 493 760 828.
Neváhejte se včas přihlásit! Účastníci, kteří se zaregistrují do 15. 2. 2018 obdrží sborník přednášek.