Provozní řád

  1. Školení je určeno především zákazníkům společnosti JSP a odborníkům z oboru měření a regulace.
  2. Přehled školení a termíny jsou zveřejňovány na stránkách www.jsp.cz/sc
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo školení zrušit, časově přeložit nebo odmítnout účastníka v souladu s tímto provozním řádem, zejména při nedostatečném počtu přihlášených účastníků.
  4. V případě velkého počtu účastníků na daný termín bude vypsán další termín stejného školení.
  5. Uzávěrka přihlášek je 3 dny před termínem konání školení.
  6. Zákaznická školení „na míru“ či případně v prostorech zákazníka se provádějí po dohodě obou stran.

Časový harmonogram školení

08.30 - 09.00 hod. Prezence účastníků
09.00 - 13.00 hod. Úvod do teorie a následně praktické ukázky, praktické příklady a praktická cvičení
13.00 - xx.xx hod. Diskuze dle zájmu účastníků